Studiedag behandelaar

Met elkaar in gesprek gaan over ingebrachte situaties m.b.v. de incidentmethode.
De incidentmethode is er op gericht om de situaties met elkaar te bespreken om tot verschillende
oplossingen te komen. De structuur van de methode biedt zekerheid, veiligheid en voldoende openheid, rust en tijd om je verhaal te doen. De incidentmethode werkt goed om in een beperkte
tijdsspanne, doelmatig en effectief aan een situatie/ probleem te werken.

Doelgroep
Behandelaren, trainers Shantala Speciale Zorg die in het bezit zijn van een geldig certificaat en leden van Vereniging Shantala Docenten.

Duur
1 dag van maximaal 6 uur.

Resultaat
Elke deelnemer:

  • krijgt meer inzicht in eigen sterke en zwakkere kanten
  • voelt meer affiniteit met de Shantala Speciale Zorg
  • gaat de bruikbare kennis en kunde meer toepassen
  • wordt creatiever in het omgaan met situaties tijdens het werk
  • ontwikkelt meer zelfvertrouwen
  • verbetert zijn/haar communicatieve vaardigheden