Shantala Speciale Zorg (SSZ) bij mensen met misbruikervaringen
“Aanraken is een levensbehoefte”
Bij mensen met misbruikervaringen kan aanraken een negatief stressgevoel oproepen, waardoor je alle vecht-, vlucht- en verstarreacties meteen actief worden.
Om deze levensbehoefte positief te “herstellen” zal er met veel respect, zorg en aandacht omgegaan moeten worden met nabijheid en aanraking.
SSZ kan een positieve bijdrage leveren aan het “ontsmettingsproces” (helingsproces) omdat Shantala een gestructureerde aanrakingsmethode is die zich mede onderscheidt door een respectvolle bejegening.
Deze methode wil zeggen :”Jij bent goed zoals je bent” en jij hebt de regie.
De meerwaarde is:

  • De regie
  • Er wordt over kleding heen aangeraakt
  • De structuur en herhaling zorgen voor duidelijkheid en veiligheid
  • De kwaliteit van aanraking
  • Opbouwen en afbouwen van contact
  • Het tempo
  • Deelbehandeling of hele lichaamsbehandeling

SSZ speelt in op de tastzintuigen.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat een positieve stimulering van de tastzintuigen het neurologisch (limbisch systeem) beïnvloedt.
Hierdoor worden er hormonen oxytocine en serotonine aangemaakt welke een regulerende werking hebben op de stresshormonen adrenaline en cortisol .

Door samen met de SSZ behandelaar op weg te gaan naar wat je als veilig en prettig kan ervaren kun je jezelf helen. Meer evenwicht in het denken en voelen. “Lekkerder in je vel”.
Weer vertrouwen krijgen in je eigen lichaam!!

Naast de behandelingen bestaat er de mogelijkheid om een basistraining te volgen, waarin partners of hulpverleners deze methode toe leren passen.