Psychosociale Hulpverlening en Shantala Speciale Zorg

Als mensen geen rust meer kunnen ervaren in het eigen lichaam, dan kan het gebeuren dat het denken/hoofd niet in contact zijn met het voelen/lijf/lichaam. Hierdoor kunnen allerlei lichamelijke en psychische klachten ontstaan, met als bijkomend probleem dat deze mensen zich niet meer kunnen ontspannen. Gesprekken met deskundigen helpen dan wel, maar zijn niet voldoende om de rust langer vast te houden.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen bij psychosociale hulpverlening?

Shantala Speciale Zorg (SSZ) kan ondersteuning bieden voor deze doelgroep, doordat de aanrakingen tijdens de behandeling je in contact brengt met je eigen lichaam en je kan laten ervaren waar je lichaam spanningen opslaat. SSZ helpt op deze manier om mensen weer bewust te laten worden van hun hele lichaam en om hun energie anders te verdelen tussen denken en voelen.

De mogelijkheid bestaat dat mensen binnen deze doelgroep zich af gaan sluiten voor hun omgeving. SSZ laat mensen ervaren dat aanraken weer prettig kan zijn en “je bent goed zoals je bent”. Op deze manier kunnen ze zich weer beter openstellen voor hun omgeving.

SSZ heeft daarnaast ook een positieve invloed op de lichamelijke gesteldheid, doordat er bij positieve aanrakingen Oxytocine wordt aangemaakt. Op deze manier laten mensen lichamelijke spanningen los en hierdoor kunnen ze weer verder met een ”legere emmer”. SSZ kan mensen laten ervaren “je hoef even niets”, “Mijn hoofd is weer rustig”.

 SSZ kan bijdragen aan:

·        Ontspanning; dit bevordert de rust, de ademhaling en de stofwisseling

·        Verlaging van de bloeddruk, hartslag

·        Regulering lichaamstemperatuur

·        Verlaging spierspanning

Bij een SSZ-behandeling bepaalt de cliënt zelf de grenzen. Hij of zij geeft zelf aan welke lichaamsdelen behandeld mogen worden en met welke druk. Een SSZ behandeling wordt over de kleding heen gegeven en kan als totale lichaamsbehandeling worden toegepast, maar ook als deelbehandeling.