Mensen met de ziekte kanker of survivors

Is massage wel of niet goed voor patiënten met de ziekte kanker of survivors? Hier is nog veel onduidelijkheid over. Daarom willen wij graag Shantale Speciale Zorg (SSZ) onder de aandacht brengen. Dit is namelijk een aanrakingsmethode en geen massage.

Het belangrijkste verschil tussen massage en aanraking is dat massage een zeer rechtstreekse benadering is, vaak gericht op de klachten. Dit zet wellicht allerlei systemen van het lichaam in werking die voor patiënten met de ziekte kanker of survivors misschien niet wenselijk zijn. Aanraking is gericht op het contact maken, je verbonden voelen met en voeling hebben met degene die je aanraakt/verzorgt.

Shantala Speciale Zorg tijdens het ziekteproces

Door de manier van aanraken van de bovenste huidlaag bij SSZ worden er hormonen aangemaakt waar je je prettig door gaat voelen. Hierdoor kun je beter met spanning omgaan en spanning beter loslaten. Dit is niet alleen merkbaar voor degene die behandeld wordt, maar ook voor de mensen in de directe omgeving, zoals de partner, kinderen en ouders. Bij SSZ worden geen dieperliggende spieren en/of organen behandeld.

SSZ is een respectvolle aanrakingsmethode die je tijdens de dagelijkse zorg zoals wassen, afdrogen, aan/uitkleden kunt gebruiken. Maar je kunt SSZ ook gebruiken voor ontspanning, door bijvoorbeeld de handen, het hoofd, de rug of de voeten op deze wijze aan te raken/”te masseren”. Het is dan een ontspanningsmoment voor zowel de ontvanger als de gever. SSZ kan zowel over de kleding als op de blote huid gegeven worden. 

Wat kan SSZ betekenen voor de patiënt?

Voor de patiënt wil SSZ het volgende betekenen: “jij bent goed zoals je bent”. De aandacht gaat uit naar de persoon en de ziekte staat even niet centraal. De patiënt heeft de regie tijdens de behandeling of verzorging en bepaalt wat wel en niet aangeraakt mag worden. SSZ kan de patiënt helpen om “even het hoofd leeg te maken”, spanning los te laten, een positieve ervaring op te doen.

Wat kan SSZ betekenen voor de mantelzorger?

De mantelzorger kan met SSZ tijdens de dagelijkse zorg een zinvolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van de patiënt. SSZ vraagt niet meer tijd tijdens de verzorging en het zijn geen moeilijke handelingen die verricht moeten worden.