Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis

Het tempo van mensen die leven met beperkingen is anders. Volwassenen en kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben vaak problemen met de zintuiglijke prikkel-verwerking, waaronder het ervaren van contact.

Wat kan de Shantala methode betekenen voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis

Contact verloopt onder andere via de huid. In de huid zijn per vierkante centimeter een groot aantal tastzintuigen aanwezig. De tastzintuigen bepalen mede hoe je lichaamsbesef, -bewustzijn en -gevoel ervaart. De Shantala methode kan het lichaamsbeeld op een positieve manier beïnvloeden. Het ervaren van de kwaliteit van aanraking in de vorm van “dit ben jij en jij bent goed zoals je bent” is juist voor mensen met ASS erg belangrijk, omdat zij zichzelf vaak anders dan anderen ervaren.

De shantala methode gaat uit van de ander en is een duidelijk gestructureerde benadering en aanrakingsmethode met een herkenbaar patroon. Shantala kan over de kleding heen gegeven worden en er kunnen ook delen van het lichaam behandeld worden, zoals handen, voeten, hoofd en rug. Er is aangetoond dat SSZ voor mensen met ASS een positieve manier is om zichzelf te ervaren en spanningen los te laten. De Shantala methode  kan bij mensen met ASS de volgende reactie oproepen: “even mijn hoofd leeg”, “ik hoef even niets”, “ik heb weer armen en benen”, “nu ben ik weer leeg”, “mijn hoofd is weer rustig”, “ik heb weer voeten”.

Het gebruik maken van de Shantala methode richt zicht bij mensen met ASS op de volgende zaken:

  • Non-verbale communicatie wordt gevolgd en hier wordt op ingespeeld.
  • Er wordt geanticipeerd op tactiele weerstand.
  • Door de structuur van de behandeling wordt deze als herkenbaar en veilig ervaren.
  • De ontvanger bepaalt welke lichaamsdelen aangeraakt mogen worden en met welke druk.
  • Veel therapieën of behandelwijzen staan in het teken van de stoornis en/of beperking. De mogelijkheid bestaat dan dat de bevestiging ontstaat: “dit is niet goed aan me”. SSZ richt zich juist op het uitgangspunt “jij bent goed zoals je bent”.