Palliatieve zorg en Shantala Speciale Zorg 

Aanraken en lichamelijk contact is erg belangrijk, ook in de laatste levensfase. Als door ziekte en/of een beperking of aandoening de zorgbehoefte groot is, bestaat aanraking vooral uit functionele aanraking, bijvoorbeeld in de vorm van verzorging, ondersteuning bij houdingwisseling of hulp bij eten/drinken. Shantala leent zich bij uitstek om toegepast te worden binnen deze dagelijkse momenten en kan zo de brose autonomie versterken. Verzorgingsmomenten worden niet ondergaan maar samen aangegaan.

In deze fase van het leven is het van groot belang om kwalitatieve aanraking te ervaren in de vorm van “dit ben jij en jij bent goed zoals je bent”.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor mensen in de terminale levensfase?

Contact verloopt onder andere via de huid. In de huid zijn per vierkante centimeter een groot aantal tastzintuigen aanwezig. Waar contact op de huid (nog) mogelijk is, kan met behulp van Shantala Speciale Zorg (SSZ) het lichaamsbeeld positief beïnvloed worden.

SSZ gaat uit van de ander en is een duidelijk gestructureerde benaderings- en aanrakingsmethode met een herkenbaar patroon. SSZ kan over de kleding heen gegeven worden.

Er kan gekozen worden voor een volledige lichaamsbehandeling, maar er kunnen ook delen van het lichaam behandeld worden, zoals handen, voeten, hoofd en rug.

De verlichting die SSZ kan geven, kan resulteren in:

·        Vermindering van pijn, angst en spanning.

·        Hulp bij verwerken van emoties.

·        Hulp bij accepteren van de realiteit.

·        Bieden van veiligheid en geborgenheid.

·        Gezien, geraakt en gehoord te voelen.

·        Ervaren van het eigen fysieke lichaam.

·        Verhoging van het energie niveau.

·        Verhoging van concentratievermogen en interesse in de wereld om zich heen.

·        Verbetering van communicatieve vaardigheden, waardoor beter contact ontstaat met familie en vrienden.