Shantala Speciale Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Menselijke mogelijkheden beginnen bij waarnemen. Waarnemingen krijgen echter pas betekenis wanneer de prikkels die via de zintuigen binnenkomen, worden geordend tot zinvolle informatie. Daarvoor moet elke zintuiglijke prikkel eerst verwerkt worden. Vaak verloopt dit proces bij mensen met een verstandelijke beperking traag. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben ook (ernstige) zintuiglijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. Het gaat hierbij niet alleen om het zien en horen, maar vaak ook om andere zintuigen, zoals de tast, het evenwichtsgevoel, het houding- en bewegingsgevoel, reuk en smaak, die beschadigd kunnen zijn. Hierdoor staat de ontwikkeling van een “veilige gehechtheid” onder druk bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan leiden tot verschillende gedrags-, emotionele en relationele problemen. Dergelijke problemen belasten de kwaliteit van leven en maken het verwanten en hulpverleners soms moeilijk om ondersteuning te bieden.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen met een beperking of zorgvraag worden voortdurend aangeraakt. Meestal is dit alleen maar functioneel en gericht op dat deel van het lichaam waar de “zorgvraag” om draait. SSZ heeft juist aandacht voor het hele lichaam en kan zowel in de dagelijkse zorghandelingen plaatsvinden, maar ook als een gehele lichaamsbehandeling of deelbehandeling aangeboden worden. Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid, en geven een gevoel van welbevinden. Het laat de ontvanger ervaren “Ik ben goed zoals ik ben”.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor deze doelgroep:

  • Non-verbale communicatie wordt gevolgd en hier wordt op in gespeeld.
  • Er wordt geanticipeerd op tactiele weerstand.
  • Door de structuur van de behandeling wordt deze als herkenbaar en veilig ervaren.
  • De cliënt bepaalt welke lichaamsdelen aangeraakt mogen worden en met welke druk.
  • Veel therapieën of behandelwijzen staan in het teken van de stoornis en/of beperking. De mogelijkheid bestaat dan dat de bevestiging ontstaat: “dit is niet goed aan me”. SSZ gaat juist uit van “je bent goed zoals je bent”.