Mensen met een ernstig meervoudige beperking

Mensen met een ernstig meervoudige beperking worden veelal functioneel aangeraakt. Bewust aangeraakt worden en lichamelijk contact is voor deze groep mensen erg belangrijk. Daarnaast is het tempo van leven van mensen met een ernstig meervoudige beperking anders. Shantala Speciale Zorg (SSZ) geeft deze mensen de tijd om te voelen en te reageren.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor mensen met een ernstig meervoudige beperking?

Contact verloopt onder andere via de huid. In de huid zijn per vierkante centimeter een groot aantal tastzintuigen aanwezig. De tastzintuigen bepalen mede hoe je lichaamsbesef, -bewustzijn en -gevoel ervaart. SSZ kan het lichaamsbeeld op een positieve manier beïnvloeden. SSZ staat ook voor een respectvolle bejegening. Mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen niet voor zichzelf opkomen. Zij zijn afhankelijk van hun omgeving. SSZ leert de gever om deze mensen op een respectvolle manier te benaderen. Hierbij zijn zowel de gestructureerde aanrakingsvorm als de benaderingswijze toepasbaar in de dagelijkse zorg. SSZ kan over de kleding heen gegeven worden.

SSZ blijkt voor deze doelgroep een goede manier om in contact te komen met de ander, om samen te ervaren en om de ander het gevoel te geven “jij bent goed zoals je bent”. SSZ wil mensen met een ernstig meervoudige beperking laten ervaren: “ik word gezien”, “ik voel mijn lijf”, “jij bent er voor mij”, “we hebben contact”, “ik tel mee”, “ik kan je volgen”, “ik word begrepen”, “ik voel me veilig”, “rust en ontspanning”.

Als iemand zich veilig, gezien en vertrouwd voelt, stelt iemand zich eerder open voor contact. SSZ laat zien dat mensen met een ernstig meervoudige beperking mogen zijn wie ze zijn.

SSZ gaat hierbij uit van:

  • Respectvol bejegenen
  • Contact positief beïnvloeden
  • Bewust aanraken
  • Tempo aanpassen en vertragen
  • Veiligheid en geborgenheid bieden
  • Inspelen op non-verbale communicatie
  • Je bent er niet voor de ander maar met de ander