Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of zintuiglijke stoornis

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of een zintuiglijke stoornis ervaren de wereld anders. Door hun beperking hebben zij moeite om prikkels uit hun omgeving te verwerken. Als een zintuig niet goed werkt, krijgen we niet de juiste informatie over onszelf en onze omgeving. Een zintuig kan bijvoorbeeld te hard of te langzaam werken. Zintuigen dichtbij het lijf (het tactiele zintuigsysteem, maar ook geur- en bewegingszintuig) zijn makkelijker te begrijpen. Deze zintuigen geven directe informatie. Shantala Speciale Zorg (SSZ) speelt hierop in.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of zintuiglijke stoornis?

Contact verloopt onder andere via de huid. In de huid zijn per vierkante centimeter een groot aantal tastzintuigen aanwezig. De tastzintuigen bepalen mede hoe je lichaamsbesef, -bewustzijn en -gevoel ervaart. SSZ kan het lichaamsbeeld op een positieve manier beïnvloeden.

Door gestructureerd aanraken en respectvol benaderen op Shantala-wijze kan het leven met een beperking kwalitatief verbeteren. SSZ is een benaderingswijze die laat ervaren dat je niet anders bent dan anderen, maar dat je gehoord en gezien wordt en dat ook jij meetelt en er mag zijn. SSZ laat deze doelgroep ervaren: “ik word gezien en gehoord”, “ik word begrepen”, “wij hebben contact”, “ik tel mee”. Een behandeling kan over de kleding heen gegeven worden.

De ontvanger kan zelf de regie in handen houden en aangeven wat wel of niet behandeld mag worden.

Op basis van ervaring is gebleken dat SSZ goed toepasbaar is voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of zintuiglijke stoornis en dat het grote meerwaarde heeft voor deze doelgroep. SSZ gaat hierbij uit van:

  • Respectvol bejegenen
  • Contact positief beïnvloeden
  • Verhoogd lichaamsbesef
  • Geeft positieve lichaamservaring
  • Biedt rust en ontspanning
  • “Jij bent goed zoals je bent”