Mensen met een spierspanningsstoornis

Mensen met een spierspanningsstoornis hebben vaak last van spierpijnen, spierzwakte en/of verhoogde spierspanning. Het tempo van leven van mensen met een spierspanningsstoornis is dan vaak ook anders. Vaak moet er langdurig therapie gevolgd worden om zo veel mogelijk zelfredzaamheid te behouden en de kwaliteit van leven te waarborgen. Therapie is hard werken, soms pijnlijk en inspannend. Shantala Speciale Zorg (SSZ) kan, als respectvolle bejegening en ontspanningsmethode, van grote betekenis zijn voor mensen met spierspanningsstoornissen.

Wat kan Shantala Speciale Zorg betekenen voor mensen met spierspanningsstoornissen?

SSZ kan een waardevolle toevoeging zijn aan de behandeling van mensen met spierspanningsstoornissen. Het kan tegenwicht bieden aan alle actieve therapieën, door te zorgen voor lichamelijke en emotionele ontspanning.

SSZ is een aanrakingsmethode die over de kleren kan worden toegepast. Vanuit respect voor de ander, met een vertraagd tempo en een herkenbaar patroon beleeft de ontvanger zijn/haar lichaam op een positieve manier via gestructureerde stimulering van de huid. De huid als tastzintuig is het grootste en meest ontwikkelde zintuig bij de geboorte. Door de tastzintuigen ontwikkel je je lichaamsbesef, doe je lichaamservaring op en ontdek je de wereld in 3 dimensies.

SSZ draagt op een positieve manier bij om de lichamelijk en/of emotionele spanningen los te laten bij mensen met spier-spanningsstoornissen, zo is inmiddels gebleken uit ervaringen. Er wordt namelijk niet ingegaan op spannings- of pijnpunten, want het uitgangspunt is niet, zoals bij vele therapieën, de stoornis of beperking, maar juist “jij bent goed zoals je bent”. Daarnaast is het vanuit ontspanning doeltreffender en positiever om tot actie te komen.