Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Alle mensen met NAH hebben, ongeacht de oorzaak van het niet aangeboren hersenletsel, te maken met een abrupte verandering van hun lichamelijk welzijn en functioneren. En ze "moeten" leren omgaan met dit trauma en het leren te accepteren.

Shantala Speciale Zorg (SSZ) kan voor mensen met NAH helpen om het acceptatieproces van de “nieuwe” lichamelijkheid te bevorderen. De acceptatie van de beperkingen, het onvermogen, de verandering van het functioneren van het lichaam en het besef dat de plaats in het gezin, de samenleving en de totale zingeving verandert.

Wat kan Shantala betekenen voor mensen met NAH?

Shantala is juist voor mensen met niet aangeboren hersenletsel belangrijk omdat zij zichzelf anders dan anderen en anders dan voorheen ervaren. Shantala is een gestructureerde benadering en aanraakmethode met een herkenbaar patroon. Deze kan over de kleding heen gegeven worden.

Door de aanraking en “strijkingen” vanuit de Shantala methode wordt het eigen lichaamsbeeld op positieve wijze beïnvloed. Tijdens behandelingen, onderzoeken, oefeningen en fysio- en ergotherapie wordt vooral de aandacht gelegd op het lichaamsdeel dat beperkt is. Shantala heeft aandacht voor het hele lichaam en niet alleen het beperkte deel van het lichaam. Dit leidt tot het omzetten van de negatieve ervaring van het beperkte lichaam naar het positief herintegreren ervan. Het beperkte deel hoort er óók bij en is goed zoals het is. Dit is de basis van het acceptatieproces.

Shantala wil voor mensen met NAH het volgende betekenen:

  • Laat je voelen dat je ondanks je beperking goed bent zoals je bent
  • Biedt vertrouwen en veiligheid
  • Verhoogt het lichaamsbesef en de positieve lichaamservaring
  • Biedt rust en ontspanning